• تلفن
    ۰۹۳۳۷۷۴۱۴۳۱
  • ایمیل
    info@162d.ir ۱۶۲d.abri@gmail.com
  • نشانی
    دفتر مرکزی ارسال: تهران، میدان رسالت، نبش خیابان دردشت، پلاک ۴۴۴