طراحی و تولید تیشرت

در این بخش هنرجویان چگونگی طراحی تیشرت را می آموزند و بر اساس استانداردهای مختلف جهانی سایز بندی و برش و دوخت تیشرت را یادمی گیرند. در صورتی که تمایل دارید در این دوره کوتاه مدت شرکت کنید مطالب بیشتر را بخوانید

  • دوره سه ماهه
  • آموزش طراحی
  • آموزش برش
  • آموزش دوخت
  • آموزش چاپ