خوش آمدید به 162 درجه
ارسال سریع به کل ایران
عضو شوید و از تخفیف ها لذت ببرید
فروشگاه پوشاک 162 درجه
بهترین اکسسوری ها
قراردادهای سازمانی با تخفیف ویژه
خوش آمدید به 162 درجه
ارسال سریع به کل ایران
تخفیفات مناسبتی بسیار

صفحه اختصاصی استیکر ها و برچسب های چاپی روی لباس در فروشگاه ۱۶۲درجه

خانهصفحه اختصاصی استیکر ها و برچسب های چاپی روی لباس در فروشگاه ۱۶۲درجه

تذکر قبل از سفارش: کلیه محصولات و سفارشات ۶ تا ۷ روز کاری زمان لازم دارد تا آماده ارسال شوند

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰)

کد محصول: DCh-1245 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۵۸۰۰۰ تومان - (استفاده برای تمام رنگ های پارچه تیره و روشن)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۷.۵*۲۰) - (۱۳*۱۵) - (۹*۱۰)

کد محصول: DTn-1246 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۹۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه تیره) توجه: رنگ مشکی برای نمایش بهتر کار است و در چاپ وجود ندارد.

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰)

کد محصول: DTn-1247 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۲۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

توجه: هنگام انتخاب در نمایشگاه کد محصول را به درستی یادداشت کنید تا در زمان ارسال به مشکل نخورید.
طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰) - (۲۵*۲۵)

کد محصول: DTn-1248 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۵۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰) - (۲۵*۲۵)

کد محصول: DTn-1249 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۸۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰)

کد محصول: DTn-1250 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۳۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰)

کد محصول: DTn-1250 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۳۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

سایز: (۴*۱۰) - (۶*۱۵) - (۹*۲۱)

کد محصول: DTn-1250 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۳۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰)

کد محصول: DTn-1251 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۰۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن و رنگ سفید همین طرح برای رنگ های تیره لباس)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۲*۷) - (۱۸*۱۰)

کد محصول: DTn-1252 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۵۰۰۰۰ تومان - (استفاده فقط برای رنگ های پارچه روشن)

توجه: هنگام انتخاب در نمایشگاه کد محصول را به درستی یادداشت کنید تا در زمان ارسال به مشکل نخورید.
طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۰*۱۰) - (۱۵*۱۵) - (۲۰*۲۰)

کد محصول: DTn-1253 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۵۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه تیره و روشن. زیرا در زمینه آن یک قلب بزرگ سفید هست)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۶.۵*۱۰) - (۹.۵*۱۵) - (۱۲.۵*۲۰)

کد محصول: DTn-1254 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۲۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه روشن.)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۶.۵*۱۰) - (۹.۵*۱۵) - (۱۲.۵*۲۰)

کد محصول: DTn-1255 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۲۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه روشن.)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۶.۵*۱۰) - (۹.۵*۱۵) - (۱۲.۵*۲۰)

کد محصول: DTn-1256 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۲۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه روشن.)

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۶.۵*۱۰) - (۹.۵*۱۵) - (۱۲.۵*۲۰)

کد محصول: DTn-1257 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۲۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه روشن.)

توجه: هنگام انتخاب در نمایشگاه کد محصول را به درستی یادداشت کنید تا در زمان ارسال به مشکل نخورید.
طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۶.۵*۱۰) - (۹.۵*۱۵) - (۱۲.۵*۲۰)

کد محصول: DTn-1257 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۲۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه تیره بدون زمینه رنگ سورمه ای. بکگراند فقط برای نمایش بهتر کار استفاده شده است.)

سایز: (۱۰*۱۵) - (۱۳.۵*۲۰) - (۱۶.۵*۲۵)

کد محصول: DTn-1258 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۹۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه تیره و روشن. فقط باید در زمان سفارش بفرمایید چاپ مشکی یا سفید.) حتما دقت کنید

توجه: هنگام انتخاب در نمایشگاه کد محصول را به درستی یادداشت کنید تا در زمان ارسال به مشکل نخورید.
طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۱۱*۱۵) - (۱۵*۲۰) - (۱۸.۵*۲۵)

کد محصول: DTn-1259 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۶۹۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه روشن.) حتما دقت کنید

طرح های چاپ برگردان روی لباس در فروشگاه 162درجه ابری کوتور

سایز: (۹*۱۵) - (۱۱.۵*۲۰) - (۱۵*۲۵)

کد محصول: DTn-1260 قیمت: تمام سایز ها هر عدد ۷۵۰۰۰ تومان - (استفاده برای همه ی رنگ های پارچه روشن.) حتما دقت کنید

سبد خرید