خوش آمدید به 162 درجه
ارسال سریع به کل ایران
عضو شوید و از تخفیف ها لذت ببرید
فروشگاه پوشاک 162 درجه
بهترین اکسسوری ها
قراردادهای سازمانی با تخفیف ویژه
خوش آمدید به 162 درجه
ارسال سریع به کل ایران
تخفیفات مناسبتی بسیار

سرمایه گذاری و شراکت در فروشگاه ۱۶۲درجه

خانهسرمایه گذاری و شراکت در فروشگاه ۱۶۲درجه

سرمایه گذاری در سهام شرکت

در این بخش به زودی تمام اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در سهام اصلی شرکت قرارداده می شود. تا آن زمان میتوانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۳۳۶۲۰ در زمان اداری صبح تا ظهر تماس داشته باشید.

سرمایه گذاری در واحد فروش

در این بخش به زودی تمام اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در واحد بازرگانی و فروش شرکت قرارداده می شود. تا آن زمان میتوانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۳۳۶۲۰ در زمان اداری صبح تا ظهر تماس داشته باشید.

سرمایه گذاری در واحد بازرگانی و بازاریابی

در این بخش به زودی تمام اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در معاونت بازرگانی برای بازاریابی و عقد قراردادهای سازمانی و گروهی شرکت قرارداده می شود. تا آن زمان میتوانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۳۳۶۲۰ در زمان اداری صبح تا ظهر تماس داشته باشید.

سرمایه گذاری در واحد طراحی و چاپ

در این بخش به زودی تمام اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در واحد طراحی و چاپ بر روی دستگاه ها برای طرح توسعه شرکت قرارداده می شود. تا آن زمان میتوانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۳۳۶۲۰ در زمان اداری صبح تا ظهر تماس داشته باشید.

سرمایه گذاری در واحد تولید و مزون

در این بخش به زودی تمام اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در واحد تولید البسه و مزون برای طرح توسعه شرکت قرارداده می شود. تا آن زمان میتوانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۳۳۶۲۰ در زمان اداری صبح تا ظهر تماس داشته باشید.

سرمایه گذاری در واحد فضای مجازی و برندینگ

در این بخش به زودی تمام اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در واحد IT , ICT در راستای توسعه سئو و گسترش فضای مجازی شرکت قرارداده می شود. تا آن زمان میتوانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۳۳۶۲۰ در زمان اداری صبح تا ظهر تماس داشته باشید.

سبد خرید